Monday, 8 October 2012

RPH BERSUCI DRPD NAJIS (OBJEKTIVISME)

RPH BERSUCI DRPD NAJIS MUKHAFFAFAH
  Rancangan Pengajaran Harian (Objektivisme)

Tarikh / Hari    : Isnin                                                             Masa       :10.20 pg- 10.50 pg
Kelas               : 4 Kamil                                                        Bil.Pelajar: 24 orang
Mata Pelajaran: Pendidikan Agama Islam
Tajuk               : Bersuci Daripada Najis( Unit 1:Najis Mukhaffafah/Najis Ringan)
Objektif            : Di akhir pengajaran, pelajar dapat:  
Am: Menyucikan najis mukhaffafah dengan cara yang betul dari segi syarak.
Khas:1)Menyatakan pengertian Najis Mukhaffafah.dari segi syarak Islam.
2)Menyenaraikan satu contoh Najis Mukhaffafah dari segi syarak Islam.
3)Menunjukcara menyucikan Najis Mukhaffafah yang betul dari segi
syarak Islam.
Pengetahuan Sedia Ada : Pelajar sudah biasa  menyucikan najis Mukhaffafah melalui tunjuk
ajar ibubapa masing-masing.
Penerapan Ilmu / Konsep: Pengertian,contoh dan cara menyucikan Najis Mukhaffafah dari
segi syarak Islam.
Bahan Bantu Mengajar    : 1)Buku Teks Pandidikan Agama Islam Jilid 2.
2)Besen
3)Tuala ( 2 @ 3 helai)
4)Air Mutlak (air paip)
5)Gambar bayi lelaki.
Penerapan Nilai               : 1)Kebersihan.
2)Keprihatinan
KBKK                               : Menangani masalah selari dengan cara penyelesaiannya.

Langkah/masa
Isi Pelajaran
Aktiviti Guru
Aktiviti Pelajar
Catatan
Set Induksi
(3 minit)
Gambar bayi lelaki( berumur kurang 2 tahun)
1)Guru menunjukkan gambar bayi lelaki (berumur kurang 2 tahun) kepada pelajar.
2)Guru bersoal jawab dengan pelajar mengenai gambar bayi lelaki itu:
*Apakah yang kamu dapat perhatikan di dalam gambar ini?
*Adakah setiap bayi yang dilahirkan akan mengalami proses membuang air kecil dan air besar?

3)Guru mengaitkan jawapan pelajar dengan pelajaran.
1)Pelajar menjawab soalan guru:
*Gambar bayi lelaki.


*Ya,bayi akan mengalami proses membuang air kecil dan air besar.
Perkembangan:
Langkah 1
    (5 minit)
 Langkah 2
    (5 minit)
  Langkah 3
   (10 minit)


Langkah 4
  (10 minit)Pengertian:
Najis Ringan
Contoh:
Najis Mukhaffafah ialah air kencing bayi lelaki yang masih belum berumur 2 tahun yang tidak makan kecuali susu ibunya sahaja.

Cara Menyucikan Najis Mukhaffafah:
1)Buang zat  
najis.

2)Renjiskan
   air mutlak
ke atas
    tempat
najis tadi.

3)Lap hingga
    hilang zat,
    warna,bau
najis tadi.Penilaian

1)Guru meminta pelajar membuka buku teks Pendidikan Agama Islam Jilid 2,muka surat       .
2)Guru membaca petikan,kemudian memberi penerangan mengenai pengertian Najis Mukhaffafah.
3)Guru menyebut contoh najis.
4)Guru mengambil besen,tuala,air paip.

5)Guru menunjukcara menyucikan najis mukhaffafah dari segi syarak Islam.

6)Guru memberi peneguhan dan komentar jika terdapat kesilapan dari tunjukcara pelajar.

7)Guru meminta seorang pelajar memberikan pengertian najis mukhaffafah.

8)Guru meminta seorang pelajar menyenaraikan satu contoh najis mukhaffaffah.9)Guru meminta seorang pelajar lelaki dan seorang pelajar perempuan menunjukcara menyucikan najis mukhaffafah di hadapan kelas.

1)Pelajar membuka buku teks Pendidikan Agama Islam Jilid 2,muka surat       .2)pelajar mendengar penerangan guru.

3)Pelajar mendengar dan mengingati satu contoh najis mukhaffafah.4)Seorang pelajar lelaki dan seorang pelajar perempuan,menunjukcara menyucikan najis mukhaffafah di hadapan kelas,sepertimana yang ditunjukkan oleh guru sebelumnya.
5)Seorang pelajar menyatakan najis mukhaffafah ialah najis ringan.


6)Seorang pelajar menyenaraikan satu contoh najis mukhaffafah ialah air kencing bayi lelaki yang masih belum berumur 2 tahun yang tidak makan kecuali susu ibunya sahaja.
7)Seorang pelajar lelaki dan seorang pelajar perempuan,menunjukcara menyucikan najis mukhaffafah di hadapan kelas,sepertimana yang ditunjukkan oleh guru sebelumnya.Penutup/Rumusan
 ( 2 minit)

1)Guru merumuskan pelajaran dengan mengharapkan keprihatinan pelajar dalam menjaga kebersihan dari najis dan kekotoran.
1)Pelajar mengamalkan cara menyucikan najis mukhaffafah yang betul dari segi syarak Islam,dalam kehidupan seharian.


Refleksi : 18 orang pelajar, dapat mengenalpasti jenis najis dan cara yang betul untuk
menyucikannya.manakala 6 orang pelajar masih perlu dibimbing.
  Rancangan Pengajaran Harian (Objektivisme)

Tarikh / Hari    : Selasa                                                         Masa       :11.20 pg- 11.50 pg
Kelas               : 4 Kamil                                                        Bil.Pelajar: 24 orang
Mata Pelajaran: Pendidikan Agama Islam
Tajuk               : Bersuci Daripada Najis ( Unit2:Najis Mutawassitah/Najis Pertengahan)
Objektif            : Di akhir pengajaran, pelajar dapat:  
Am : Menyucikan najis Mutawassitah dengan cara yang betul dari segi syarak.
                Khas:1)Menyatakan pengertian Najis Mutawassitah dari segi syarak Islam.
2)Menyenaraikan tiga contoh Najis Mutawassitah dari segi syarak Islam.
3)Menunjukcara menyucikan Najis Mutawassitah yang betul dari segi
syarak Islam.
Pengetahuan Sedia Ada : Pelajar sudah biasa  menyucikan najis Mutawassitah melalui
tunjukajar ibubapa masing-masing.
Penerapan Ilmu / Konsep: Pengertian,contoh dan cara menyucikan Najis Mutawassitah dari
segi syarak Islam.
Bahan Bantu Mengajar    : 1)Buku“Indahnya Hidup Bersyariat;Modul Fardhu Ain Diri,       
keluarga dan Masyarakat sepanjang Hayat”
2)Besen
3)Tuala ( 2 @ 3 helai)
4)Air Mutlak (air paip)
5)Gambar seorang budak lelaki yang berdarah kaki.
Penerapan Nilai               : 1)Kebersihan.
2)Keprihatinan
KBKK                               : Menangani masalah selari dengan cara penyelesaiannya.

Langkah/masa
Isi Pelajaran
Aktiviti Guru
Aktiviti Pelajar
Catatan
Set Induksi
(3 minit)
Gambar seorang budak lelaki yang berdarah kaki.
1)Guru menunjukkan gambar seorang budak lelaki yang berdarah kaki kepada pelajar.
2)Guru bersoal jawab dengan pelajar mengenai gambar seorang budak lelaki yang berdarah kaki :
*Apakah yang kamu dapat perhatikan di dalam gambar ini?

3)Guru mengaitkan jawapan pelajar dengan pelajaran.

1)Pelajar menjawab soalan guru:
* Gambar seorang budak lelaki yang berdarah kaki.Perkembangan:
 Langkah 1
    ( 5 minit)

Langkah 2
( 5 minit)

Langkah 3
( 10 minit)


Langkah 4
  ( 10 minit)
Pengertian: Pertengahan Najis
Contoh:
Najis Mutawassitah ialah :
1)Darah
2)Nanah
3)Tahi
4)Air Kencing
5)Bangkai
6)Arak
7)Muntah
8)Wadi
9)Mazi
10)Susu dan air mani binatang yang haram dimakan.


Cara Menyucikan Najis Mutawassitah
1)Buang zat najis

2)Basuh dengan air  mutlak ke atas  tempat najis.

3)Lap hingga 
    hilang bau,
 warna,rasa
najis.
.


Penilaian
       .
1)Guru membaca petikan dari buku “Indahnya Hidup Bersyariat;Modul Fardhu Ain Diri,keluarga dan Masyarakat sepanjang Hayat”kemudian memberi penerangan mengenai pengertian Najis Mutawassitah.2)Guru menyebut contoh najis.
3)Guru mengambil besen,tuala,air paip.

4)Guru menunjukcara menyucikan najis mutawassitah dari segi syarak Islam.

5)Guru memberi peneguhan dan komentar jika terdapat kesilapan dari tunjukcara pelajar.
6)Guru meminta seorang pelajar memberikan pengertian najis mutawassitah

7)Guru meminta seorang pelajar menyenaraikan 3 contoh najis mutawassitah
8)Guru meminta seorang pelajar lelaki dan seorang pelajar perempuan menunjukcara menyucikan najis mutawassitah  di hadapan kelas.

1)pelajar mendengar penerangan guru.

2)Pelajar mendengar dan mengingati  contoh-contoh najis mutawassitah.3)Seorang pelajar lelaki dan seorang pelajar perempuan,menunjukcara menyucikan najis mutawassitah di hadapan kelas,sepertimana yang ditunjukkan oleh guru sebelumnya.
4)Seorang pelajar menyatakan najis mutawassitah ialah najis pertengahan.


5)Seorang pelajar menyenaraikan tiga contoh najis mutawassitah .

6)Seorang pelajar lelaki dan seorang pelajar perempuan,menunjukcara menyucikan najis mutawassitah di hadapan kelas,sepertimana yang ditunjukkan oleh guru sebelumnya.Penutup/Rumusan
( 2 minit)

1)Guru merumuskan pelajaran dengan mengharapkan keprihatinan pelajar dalam menjaga kebersihan dari najis dan kekotoran.
1)Pelajar mengamalkan cara menyucikan najis mutawassitah yang betul dari segi syarak Islam,dalam kehidupan seharian.


Refleksi : 15 orang pelajar, dapat mengenalpasti jenis najis dan cara yang betul untuk
menyucikannya.6 orang pelajar sederhana manakala 3 orang pelajar masih perlu
bimbingan. Rancangan Pengajaran Harian (Objektivisme)

Tarikh / Hari    : Khamis                                                        Masa       :9.20 pg- 9.50 pg
Kelas               : 4 Kamil                                                        Bil.Pelajar: 24 orang
Mata Pelajaran: Pendidikan Agama Islam
Tajuk               : Bersuci Daripada Najis( Unit 3:Najis Mughallazah/Najis Berat)
Objektif            : Di akhir pengajaran, pelajar dapat:  
Am : Menyucikan Najis Mughallazah dengan cara yang betul dari segi syarak.
                Khas:1)Menyatakan pengertian Najis Mughallazahdari segi syarak Islam.
2)Menyenaraikan tiga contoh Najis Mughallazah dari segi syarak Islam.
3)Menunjukcara menyucikan Najis Mughallazah yang betul dari segi
syarak Islam.
Pengetahuan Sedia Ada : Pelajar sudah biasa  mendengar mengenaiNajis Mughallazah 
Melalui pengajaran dari guru KAFA.
Penerapan Ilmu / Konsep: Pengertian,contoh dan cara menyucikan Najis Mughallazah
darisegi syarak Islam.
Bahan Bantu Mengajar    : 1)Buku Teks Pandidikan Agama Islam Jilid 2.
2)Besen
3)Tuala ( 2 @ 3 helai)
4)Air Mutlak (air paip)
5)Air Tanah
6)Gambar anjing
7)Gambar babi
Penerapan Nilai               : 1)Kebersihan.
2)Keprihatinan
KBKK                               : Menangani masalah selari dengan cara penyelesaiannya.

Langkah/masa
Isi Pelajaran
Aktiviti Guru
Aktiviti Pelajar
Catatan
Set Induksi
( 3 minit)
1)Gambar anjing
                                          2)Gambar babi
1)Guru menunjukkan Gambar anjing dan      gambar babi kepada pelajar.


2)Guru bersoal jawab dengan pelajar mengenai gambar anjing dan gambar babi itu:
*Apakah yang kamu dapat perhatikan di dalam gambar ini?
*Adakah setiap anjing dan babi  membuang air kecil dan air besar?

3)Guru mengaitkan jawapan pelajar dengan pelajaran.
1)Pelajar menjawab soalan guru:
*Gambar anjing dan babi.


*Ya,anjing dan babi membuang air kecil dan air besar.
Perkembangan:
       Langkah 1
   ( 5 minit)Langkah 2
(5 minit)
Langkah 3
(10 minit)


    Langkah 4
   (10 minit)
Pengertian:
Najis BeratContoh:
Najis Mughallazahialah:
1)Air kencing babi,anjing
2)Tahi babi,anjing
3)Air liur anjing
4)Zat/ badan babi(samada kering atau basah)
5)Zat/ badan anjing(basah)
*termasuk juga
Kacukan
dengannya

Cara Menyucikan Najis Mughallazah:
1)Buang zat najis

2)Basuh dengan 1   kali air tanah,
    dan 6 kali air
mutlak.

3)Lap hingga hilang bau, warna, rasa   najis.Penilaian

1)Guru membaca petikan dari  bahan yang diperolehi dari internet kemudian memberi penerangan mengenai pengertian Najis Mughallazah

2)Guru menyebut contoh najis.3)Guru mengambil besen,tuala,air paip dan air tanah

4)Guru menunjukcara menyucikan Najis Mughallazah dari segi syarak Islam.
5)Guru memberi peneguhan dan komentar jika terdapat kesilapan dari tunjukcara pelajar.
6)Guru meminta seorang pelajar memberikan pengertian Najis Mughallazah
7)Guru meminta seorang pelajar menyenaraikan tiga contoh Najis Mughallazah
8)Guru meminta seorang pelajar lelaki dan seorang pelajar perempuan menunjukcara menyucikan Najis Mughallazah di hadapan kelas.
    .
1)pelajar mendengar penerangan guru.2)Pelajar mendengar dan   ingat contoh-contoh Najis Mughallazah


3)Seorang pelajar lelaki dan seorang pelajar perempuan,menunjuk
cara menyucikan Najis Mughallazah di hadapan kelas,sepertimana yang ditunjukkan oleh guru sebelumnya.
4)Seorang pelajar menyatakan Najis Mughallazah ialah najis berat.

5)Seorang pelajar menyenaraikan tiga contoh Najis Mughallazah

6)Seorang pelajar lelaki dan seorang pelajar perempuan,menunjuk
cara menyucikan Najis Mughallazah di hadapan kelas,sepertimana yang ditunjukkan oleh guru sebelumnya.Penutup/
Rumusan
(2 minit)

1)Guru merumuskan pelajaran dengan mengharapkan keprihatinan pelajar dalam menjaga kebersihan dari najis dan kekotoran.
1)Pelajar mengamalkan cara menyucikan Najis Mughallazah yang betul dari segi syarak Islam,dalam kehidupan seharian.


Refleksi : 14 orang pelajar, dapat mengenalpasti jenis najis dan cara yang betul untuk
menyucikannya,6 orang pelajar sederhana manakala 4 orang pelajar masih perlu    
bimbingan.


No comments:

Post a Comment